Fibromyaliportalen

Sekretesspolicy

Vad innebär detta för dig som besökare på Fibromyalgiportalen och för dig som registrerar dig som medlem på Fibromyalgiportalen? 


SEKRETESSPOLICY

Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om hur och varför vi samlar in och behandlar personuppgifter.

Det är Administrativt ansvarig person som är ytterst ansvarig för bearbetningen av den information som samlas in och behandlas av Fibromyalgiportalen. Ansvaret kan delegeras till en annan position i det dagliga arbetet. Sekretesspolicyn som följer nedan innehåller den informationen som dataskyddsförordningen kräver att vi tillhandahåller i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

Fibromyalgiportalens behandling av personuppgifter överensstämmer med gällande regler för skydd av sådana uppgifter.

 

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal om coachförhållande genom registrering på nivå 3 eller att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.

Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal om användning av portalen och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke till att dela information. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.

Om Fibromyalgiportalen ska behandla personuppgifter för barn under 16 år krävs vårdnadshavarnas samtycke.


FIBROMYALGIPORTALENS ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar personuppgifter genom registrering för att vi ska kunna ha kontakt med våra registrerade användare i form av påminnelser och vid utskick av relevant information.

 Vi har ett urval av digitala verktyg som möjliggör loggning av framsteg samt enkäter som har att göra med livsstilsfrågor. I de fall medlemmen valt registreringsnivå 3 kan coach ta del av loggböcker och enkätsvar. I annat fall inte. Man väljer sin egen profil och hur mycket information som ska vara synlig för coach/administrativt ansvarig person.

 De uppgifter vi registrerar är namn, födelsedatum (frivilligt), telefonnummer (frivilligt), e-postadress (frivilligt), och typ av medlemskap. Vi inhämtar uppgifter från den registrerade medlemmen själv.


UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER – ANVÄNDNING AV TREDJE PART

Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. Det innebär att två personer som ansvarar för administration av hemsidan (projektledare/coach) har tillgång till uppgifterna.


COOKIES

Vi använder cookies på vår hemsida. En cookie är en liten textfil, och vår hemsida kommer alltid att be din webbläsare om att lagra cookien på din dator. Vi gör detta för att komma ihåg vad har gjort på hemsidan, vad du tycker om och hur ofta du har varit på vår hemsida. Det gör det möjligt för oss att ge dig bättre tillgång till olika funktioner. 

Det finns två typer av cookies: Den ena typen är en fil som sparas på din dator under en längre tid. Den andra typen är en tillfällig cookie (sessions-cookie). Sådana cookies är bara i bruk under den tid du använder webbplatsen. Vi använder båda typerna av cookies.

Du kan ta bort våra cookies genom att öppna webbläsarens inställningar och radera innehåll.


LAGRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTERNA

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. 

All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU/EES-området. Fibromyalgiportalen raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål och senast efter 6 månader när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna eller om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några tungt vägande berättigade skäl för behandlingen. Vi har tydliga raderingsrutiner för varje databehandlingsaktivitet.

Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör vår behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.


DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering och begränsning av databehandlingen. Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke. Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.

Kontakta oss gärna på vår e-postadress, info@fibromyalgiportalen.se, om du har kommentarer eller vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter.För information kontakta oss på mail: info@fibromyalgiportalen.se