Registrera dig

När du registrerar dig får du inloggningsuppgifter och tillgång till hela portalens funktioner. Du har en personlig sida där du kan följa dina framsteg. Du kan chatta med andra medlemmar och med coach. Registrering och medlemskap är kostnadsfritt. Dina användaruppgifter kommer att behandlas enligt gällande sekretessbestämmelser och är inte tillgängliga för någon annan än dig och administratör av portalen.

Som medlem har du möjlighet att ha kontakt med en hälsocoach. Du kan ha ett inledande samtal och ni kan lägga upp en plan för användandet av portalen tillsammans och du han även möjlighet att välja regelbunden kontakt med coach och kommer då överens om samtalstider. Coachen får då tillgång till vissa av dina loggar för att underlätta samarbetet. Val av upplägg gör du nedan.

Får endast innehålla bokstäver och siffror. Inga mellanslag.

Nivå 1: Du jobbar självständigt med portalen. Ingen har insyn i det du loggar. Du får inga påminnelser via email eller sms. Om du vill ha teknisk support kontaktar du numret som finns angivet under fliken kontakt. Du kan närsomhelst ändra nivå genom att gå in på personlig sida och byta medlemsnivå.

Nivå 2: Du har ett inledande samtal med coach (30 min) per telefon. Vi ser gärna att du fyller i formuläret ”framgångsstegen” inför samtalet och delar innehållet med coachen som underlag. Samtalet syftar till att orientera sig i portalens funktioner, välja fokusområden och lägga upp en plan för användning. Du får e-mail med veckans övning och påminnelser via sms när relevant. Ingen har insyn i dina loggar eller formulär.

Nivå 3: Du har ett inledande samtal med coach (se ovan). Ni bokar sedan in ytterligare 5 telefonmöten efter överenskommet intervall (3-4 veckor). Du fyller i loggböcker och formulär och delar med coachen som kan ge feedback och stöttning. Påminnelser och email godkänns. Du har möjlighet att kontakta coach på öppen telefontid eller via mail och chatt närsomhelst.